quinta-feira, 3 de setembro de 2009

PINTURA E MOSAICO EN GRECIA

Pintura e mosaico en Grecia: esquema. Aquí (en castelán; con láminas).

Bibliografía

· GUIRAL PELEGRÍN, Carmen y ZARZALEJOS PRIETO, Mar. Arqueología (I). Uned, 2003.

CRONOLOXÍA: MESOPOTAMIA

Cadro cronolóxico: Mesopotamia do V milenio A. C. ata os pobos do mar.
Un clic acó.

CRONOLOXÍA: EXIPTO

Cadro cronolóxico sinxelo para orientarse nos V milenios anteriores á nosa era no Antigo Exipto.
Un clic aquí.

quarta-feira, 2 de setembro de 2009

ANATOLIA, SIRIA, FENICIA, IRÁN

Cadro cronolóxico xeral sincrónico de Anatolia, Siria, Fenicia e Irán, do V milenio A. C. ata o inicio da nosa era.
Un clic acá.