domingo, 6 de dezembro de 2009

Sobre o sistema Bach

Coñécese por "sistema Bach" o "réxime" político do Imperio Austríaco de Francisco Xosé (1848 - 1916) instaurado tras as fracasadas revolucións democráticas e nacionalistas de 1848, tomando o nome de Alexandre Bach (1852 - 1859), ministro do Interior.O "sistema Bach", oposto ao constitucionalismo, caraterizouse polo centralismo, o reforzamento do exército e a policía, a alianza ca Igrexa católica e o impulso a comercio, industria e transportes.
Un liberal da época dixo do "sistema Bach" que consistía en:

... un exército en pé de soldados, un exército sentado de funcionarios, un exército axeonllado de curas e un exército reptante de soplóns.

De: 
- PALMER & COLTON; Historia Contemporánea. Akal, 1980.