sexta-feira, 4 de junho de 2010

Guerra dos Trinta Anos.


Esquema sobre a Guerra dos Trinta Anos (1618 - 1648), feito a partir da seguinte bibliografía, que é a recomendada para a asignatura na UNED, unida ao libro de Luis Ribot, Historia del Mundo Moderno, da editorial Actas.

- FLORISTÁN, A (coord.) – Historia Moderna Universal. Ariel Historia.
- MUNCK, THOMAS. – La Europa del s. XVII. 1598 – 1700. Akal.
- BERGIN, JOSEPH. – El siglo XVII. Editorial Crítica.
- BENNASSAR et alii. – Historia Moderna. Akal.
- KINDER, H & HILGEMANN, W. – Atlas Histórico Mundial (I)Ed. Itsmo.

* En castelán.